Fleksibilna creva za tehničke i medicinske gasove


U okviru proizvodnje i distribucije fleksibilnih creva za tehničke i medicinske gasove nudimo paletu proizvoda za kiseonik (O2), azot (N2), ugljendioksid (CO2),vodonik (H2),argon (Ar), acetilen (C2H2),helijum (He), azotsuboksid (N2O).

U ponudi imamo


Fleksibilna Inox metalna creva sa sledećim radnim uslovima

Radni pritisci od 10 bara do 350 bara
Temperaturni opseg od -270°C do +600°C

Fleksibilna teflonska creva sa sledećim radnim uslovima

Radni pritisci od 10 bara do 250 bara
Temperaturni opseg od -60°C do +250°C
Za sva isporučena creva dostavljamo uverenje o kvalitetu sa dokazom o ispitivanju na ispitni pritisak, garanciju i atest proizvođača.