Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Uroš Rajić pr.
Fermeks
Cara Dušana 28
22330 Nova Pazova
Telefoni:
 +381 63 80 22 706
+381 22 322 128

info@fermeks.com

www.fermeks.com

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619